Hakkımda

Zeynep BANU DALAMAN
Sosyolog, Siyaset Bilimci

zbdİstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Başkanı

1969 yılında Kırklareli’nde doğdu.

İki çocuk annesi olan Banu Dalaman,1980 yılında Galatasaray Lisesi’ne girdi.

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan ve politik hayatına Prof. Dr. Nilüfer Göle’nin asistanlığını yaptığı sırada başlayan Dalaman, uzun yıllar çeşitli siyasi çalışmaların içinde yer alarak, önemli saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Mastırını Paris Siyaset Bilimleri Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ortadoğu Politikaları Bölümü’nde tamamladı. Ünlü Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Gilles Kepel ile çalıştığı mastır tezi “80′li, 90′lı yıllarda Resmi İdeolojinin Yayılması: Neo-Kemalist Hareketler” yakında Türkçe’ye çevrilerek yayınlanacak.

Daha önce New York Columbia Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde sürdürmektedir. Tez konusu “İslam Devletlerinde Alternatif Medya ve Kadın Örgütlenmeleri: İlişki, Etki ve Sonuçları”dır.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde bir dönem Prof. Dr. Nilüfer Narlı ile çalıştı, sosyoloji dersleri verdi.

Çalışma hayatına Galatasaray Lisesi’nde okuduğu yıllarda başladı. 1986-1994 yılları arasında eğitimine devam ederken, Alfa Turizm seyahat acentesinde çalıştı.

2008-2010 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı’nda danışman olarak görev yaptı.

Siyaset, turizm ve ticaret alanında başarılı deneyimlere sahip olan Zeynep Banu Dalaman 2009 Yerel Seçimlerinde DSP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı oldu.

Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi, Galatasaray Lisesi Mezunlar Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin de üyesi olan Banu Dalaman, 2010-2016 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü’nün başkanlığını yapmış 6 yıl içinde sayısız akademik etkinliğin yanı sıra ulusal ve uluslararası  düzenlediği onbeşin üzerinde “Siyaset Akademisi”lerinde  toplumsal ve siyasi olayları üçyüzün üzerinde politikacı, işadamı, akademisyen ve gazeteciyle tartışmıştır.

VERDİĞİ DERSLER:

-        Research Methods in Sociology

-        Türkiye Siyasi Tarihi

-        Conflict Management and Resolution in International Relations

-        Yerel Yönetimler Tarihi

-        Yerel Yönetimlerde Çağdaş Yaklaşımlar

-        Sosyal Antropolijiye Giriş

-        Sosyoloji Giriş

-        Gender Sociology

-        Yerel Yönetimler ve Demokrasi

-        Yönetimlerde Organizasyon Yapısı

-        Social Responsibility and Ethics

KONUŞMACI / OTURUM BAŞKANI OLDUĞU KONFERANS/TOPLANTILAR:

 • Arap Baharı Uluslararası Sempozyumu, 24 Mayıs 2012, Akademik Koordinatör
 • “Dış İlişkiler Çalıştayı”,T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi ve T. C. Dış İşleri Bakanlığı ,Aralık 2011, Konuşmacı
 • “Van Depremi sonrası Van Ziyareti”, Kasım 2011, Saha Çalışması, Danışman
 • “Kocaeli Üniversitesi 2. İletişimde Mükemmellik ve Liderlik Zirvesi”, 2010, Konuşmacı
 • “Kocaeli Üniversitesi 3. İletişimde Mükemmellik ve Liderlik Zirvesi”, 2011, Konuşmacı
 • “Kırklareli Üniversitesi Turizm Haftası Konferansı”, Nisan 2012, Konuşmacı
 • “Başakşehir Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği”, 08 Mart 2012, Konuşmacı
 • Westminster Sohbetleri, “2013 Türkiye’de Demokrasi ve Siyasetin Analizi”, Avam Kamarası Londra, CEFTUS, Şubat 2014, Konuşmacı
 • Dünya Ülkelerinde Barış İsteyen Kadınlar Kongresi, EBADER, 12 Aralık 2013, Konuşmacı
 • “İstanbul Forumu 2014 ve 2015”, STRATİM, Müzakereci
 • “Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği İsmet İnönü’yü Anma Toplantıları”, 2013 ve 2015, Oturum Başkanı
 • Kırklareli Belediyesi, Stratejik Plan ve Kalkınma Plan Hazırlıkları, Aralık 2014, Danışman
 • “Amerikan Üniversiteliler Derneği Konferansı”, Aralık 2014, Konuşmacı
 • Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi, 16-17 Nisan 2015, Kongre Genel Koordinatörü
 • Köylerin Mahalleye Dönüşmesinin Toplumsal Etkileri, Silivri Örneği Sempozyumu, 20 Mayıs 2015, Konuşmacı
 • Nisan-Mayıs 2015, Araştırma Genel Koordinatörü  ve  Akademik Danışman
 • 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, “Sinema ve Sosyal Medya Paneli”, 12 Ekim 2010, Oturum Başkanı
 • 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, “Girişimcilik Ekseninde Kadının Özgürlük Alanına Bakış” ve “Erkek Egemen Toplumda Kadının Sosyal Statüsünün Biçimleniş Öyküsü” Panelleri, Ekim 2011, Oturum Başkanı
 • “Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs’ta Aşırılıklara Rağmen Barış Kararlığı Konferansı”, 15 Nisan 2014, Oturum Başkanı
 • “Prof. Dr. Abdel Wahed El Wakil ile Kimlik, Gelenek ve Mimari Konferansı”, 16 Haziran 2014, Oturum Başkanı
 • Prof. Dr. Carter Findley ile Dünya Tarihinde Türkler Konferansı”, 30 Nisan 2014, Oturum Başkanı

DÜZENLEDİĞİ ULUSAL / ULUSLARARASI PROJELER

 1. Siyaset Akademisi 1, İstanbul, Mayıs Haziran 2010
 2. Siyaset Akademisi 2, İstanbul, Kasım 2010 – Nisan 2011
 3. Siyaset Akademisi 3, İstanbul, Kasım 2011 – Şubat 2012
 4. Siyaset Akademisi 4, İstanbul, Nisan Mayıs 2013
 5. Siyaset Akademisi 5, İstanbul, Nisan Mayıs 2015
 6. Siyaset Akademisi Ankara, Aralık 2012- Şubat 2013
 7. Siyaset Akademisi İzmir, Ekim – Kasım 2013
 8. Yerel Yönetimler Atölyesi, 21 Aralık 2013
 9. Yükselen Güç Türkiye Uluslararası Sempozyumu, 30 Mart 2012, Akademik Koordinatör
 10. Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi, 16-17 Nisan 2015, Kongre Genel Koordinatörü
 11. Köylerin Mahalleye Dönüşmesinin Toplumsal Etkileri, Silivri Örneği Sempozyumu, 20 Mayıs 2015, Koordinatör
 12. Birleşmiş Kentler Okulu 1, Kasım Aralık 2012
 13. Birleşmiş Kentler Okulu 2, Kasım 2013 – Ocak 2014
 14. Mehmet Akif Ersoy’a Aydın Bakışlar , Kasım 2012 – Mayıs 2013
 15. Risk ve Girişimcilik Okulu, Kasım – Aralık 2014
 16. Turgut Özal’ı Anma Günü, 16 Nisan 2012
 17. Yerel Yönetimler Hukuku Konferansı, 06 Nisan 2012
 18. AB Proje Döngü Kursu, Nisan 2014
 19. 21. Yılında Hocalı Katliamı, 25 Şubat 2013
 20. Siyaset Akademisi Paris & Brüksel, Haziran 2013
 21. Siyaset Akademisi Londra, Şubat 2014
 22. Siyaset Akademisi Lefkoşa, Mayıs 2014
 23. Siyaset Akademisi Kudüs, Haziran 2014
 24. Siyaset Akademisi Berlin, Şubat 2015
 25. Siyaset Akademisi Balkanlar, Ocak 2016

ARAŞTIRMALAR

 1. “Köylerin Mahalleye Dönüşmesinin Toplumsal Etkileri: Silivri Örneği Saha Araştırması”, Mart- Mayıs 2015, Genel Koordinatör ve Akademik Danışman
 2. “Yükseköğrenimde Turizm Eğitiminin Durumu Raporu”, 2010
 3. “Galatasaray Spor Kulübü Yönetici Değerlendirme Anketi”, 2012
 4. “Üniversitelerde Sosyal Medya Alışkanlıkları Arşatırması”, 2014
 5. “Gençlik ve Gönüllülük Araştırması”, 2014

YAYINLAR

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Dalaman, Zeynep Banu (2015): “Arap Baharı Perspektifinden Kadınların Siyasi Hayatlarında Şeffaf Tavan Etkisi”, Kürselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi, 16-17 Nisan 2015, İstanbul, Bildiri sunuldu ve kitapta basıldı.

Ulusal Kitap

 1. Dalaman, Zeynep Banu (ed.): Turkey’s Rise: Implications for its Neighbours and the World, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları: İstanbul, 2013
 2. Dalaman, Zeynep Banu (ed.): Siyaset Akademisi 1: Türk Siyasetinde Bir Dönem ve Yeni Bakış Açıları, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, 2012
 3. Dalaman, Zeynep Banu (ed.): Risk ve Girişimcilik Okulu: Başarının Kodları, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013.
 4. Dalaman, Zeynep Banu & Muhammed Sani Adıgüzel (eds): Mehmet Akif Ersoy’a Aydın Yaklaşımlar, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013.

 CANLI YAYIN KONUĞU OLARAK KATILDIĞI BAZI TV PROGRAMLARI:

NTV- Celal Pir’le Seçimin Ardından– 11 Haziran 2011

TRT 1 – Gülben Ergen – 01 Aralık 2011

TGRT HABER – Gün Ortası Haberleri – Günün Konusu”   – 26 Aralık 2011

-  29 Ocak 2012

-  09 Mayıs 2012

-  15 Ekim 2012

TGRT HABER – Haber Bülteni – 16 Temmuz 2012

CNN TÜRK – Ana Haber – Van Depemi – 16 Kasım 2011

CNN TÜRK – Şirin Payzın – “Ne Oluyor” – 16 Aralık 2011

CNN TÜRK – Ahmet Hakan – “Tarafsız Bölge”- 08 Mayıs 2012

CNN TÜRK – Ana Haber – Nüfus İstatistikleri – 01 Şubat 2017

Kanal A – Cihat Zafer’le Kadınlar Günü – 08 Mart 2012

Kanal A – Siyaset Masası – Mayıs 2012

HABERTÜRK – Eğitim ve Yaşam” – 16 Temmuz 2012

Kanal 7 – Erhan Çelik – “İskele Sancak”      – 27 Ocak 2012

- 27 Nisan 2012

-29 Haziran 2012

Bloomberg TV – Mine Uzun – “Focus” – 08 Mart 2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta: banu.dalaman@kemerburgaz.edu.tr

https://twitter.com/BanuDalaman

https://www.facebook.com/zbdalaman

https://www.instagram.com/banudalaman/

http://banudalaman.com/